Afscheid Bernadette Haase, directeur NTS: van pionieren naar professionele keten

20 januari 2023

Vrijdag 20 januari 2023 vond in Leiden het afscheid plaats van Bernadette Haase, vanaf de oprichting directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ruim 150 relaties en partners uit het medisch werkveld en medewerkers van de NTS vierden de mooie resultaten die zij samen met de donatie- en transplantatieketen heeft neergezet. In 25 jaar tijd werd de pioniersclub een professionele keten.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst blikten sprekers terug op een paar mooie mijlpalen. Stefan Berger, internist-nefroloog, UMCG, en voorzitter Raad van Toezicht, NTS: ‘Wij zijn dankbaar voor het fantastische werk dat Bernadette in haar lange loopbaan voor het donatie – en transplantatieveld heeft verricht, dankbaar voor de mooie ontwikkelingen voor onze patiënten met als resultaat kortere wachttijden, betere kwaliteit van de organen en weefsels en daardoor betere overlevingskansen en kwaliteit van leven.’

Bernadette sprak in haar speech over haar carrière bij de NTS en de behaalde resultaten: ‘Nederland heeft, in tegenstelling tot 25 jaar geleden, een nationaal systeem voor donatie en transplantatie. Ik ben er enorm trots op dat de NTS hier een wezenlijke bijdrage aan heeft kunnen leveren. En dat hebben we samen met onze partners gedaan!’

Nieuwe directeur

Per 1 februari wordt Naomi Nathan de nieuwe directeur-bestuurder van de NTS. Met haar komst verwelkomt de NTS een ervaren directeur en manager in de zorg, die de NTS verder zal leiden in haar missie om zoveel mogelijk patiënten te helpen met een transplantatie.

Lees het afscheidsinterview met Bernadette Haase.