WDC-pilot een succes

9 augustus 2023

In 2021 en 2022 hebben drie ziekenhuizen geëxperimenteerd met het inzetten van een speciale weefseldonatiecoördinator (WDC). Het doel van de pilot was artsen te ontlasten, de zorg voor nabestaanden te verbeteren en de procedure efficiënter te maken. In de eindrapportage aan het ministerie van VWS concludeert de NTS dat dit gelukt is.

In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en UMC Groningen (UMCG) hebben gespecialiseerde professionals (een deel van) de weefseldonatieprocedure overgenomen van de dienstdoende arts. Dit was nodig omdat artsen maar af en toe met weefseldonatie te maken krijgen. Hierdoor ontbreekt het hen aan kennis en routine om de procedure goed te kunnen begeleiden. Daarnaast ervaren artsen weefseldonatie als een forse werkbelasting, omdat ze dit moeten combineren met de zorg voor andere patiënten. De kwaliteit van de zorg voor nabestaanden schiet daarom soms tekort.

Positieve ervaringen

Zowel de professionals als de nabestaanden zijn erg positief over de pilot. Nabestaanden waarderen vooral de tijd en aandacht die zij kregen van de WDC. Het maakt daarbij niet uit of het donatiegesprek face-to-face of telefonisch gevoerd werd. De betrokken artsen waarderen het dat zij de procedure uit handen kunnen geven aan iemand die er getraind in is en meer tijd heeft voor het begeleiden van de nabestaanden. WDC’s merken dat zij, naarmate ze meer procedures begeleiden, steeds betere zorg kunnen leveren.

Ook de herkenning van potentiële donoren en het aantal raadplegingen van het Donorregister zijn gestegen. De NTS concludeert dat de inzet van de WDC de kwaliteit van het weefseldonatieproces verhoogt en dat het daarom goed zou zijn om WDC’s breder in te zetten.

Dedicated team op afstand

Het is belangrijk dat er een dedicated team van WDC’s komt dat voldoende tijd krijgt voor deze taken. Dit zijn professionals met een zorgachtergrond die specifieke training hebben gehad. De WDC kan in principe op afstand werken, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de WDC toegang hebben tot de gegevens van de overledene en moet iemand in het ziekenhuis het lichaam kunnen inspecteren. Zo kunnen WDC’s tegelijkertijd voor meerdere ziekenhuizen werken.

Er staan ook nog een aantal vragen open:

  • Is het bijvoorbeeld nodig om als WDC 24/7 beschikbaar te zijn?
  • En wat is en de ideale grootte van de regio waarbinnen de WDC werkt?

Vervolg

De komende tijd verkennen VWS en de NTS welke concrete scenario’s mogelijk zijn om verder te gaan met de WDC. In het najaar wordt meer duidelijk over de precieze opzet en planning van deze verkenning.

> Meer over de WDC-pilot