Terug naar het vorige niveau: 2. Ondersteunen arts tijdens donatieproces

2.1 Samen voorbereiden donatiegesprek

Als je zelf aanwezig bent bij het donatiegesprek, bereid je dit samen met de arts en de IC-verpleegkundige voor. Jouw ondersteuning richt zich op vragen van familie over wat donatie precies inhoudt, planning en logistiek. 

Stappen

  • Voer een kort voorgesprek voor het donatiegesprek met de arts en de IC-verpleegkundige.​ 
  • Stem af over de relevante ontwikkelingen sinds het laatste gesprek met de arts. 
  • Overleg met de arts hoe jij wordt geïntroduceerd en op welk moment je precies deelneemt​. 
  • Bespreek belangrijkste aandachtspunten: acceptatie overlijden familie, medische geschiktheid, juridische aspecten, planning en duur procedure en verwachtingen   
  • Bepaal wat de rolverdeling is tijdens het gesprek.​  

Feedback

We horen graag je feedback! Helpen deze stappen je? Mis je iets? Laat het ons weten!

> Jouw feedback