Terug naar het vorige niveau: Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie

2. Ondersteunen arts tijdens donatieproces

Je bereidt samen het donatiegesprek voor en biedt je hulp aan tijdens het gesprek. Je stemt de evaluatie af met) donatie-intensivist (DI)​ en eventuele andere betrokken professionals. Je adviseert de arts bij het donormanagement. Tot slot zorg je voor een goede overdracht aan de dienstdoende ODC als dat nodig is.