Terug naar het vorige niveau: VobO Support

2. Ondersteunen arts tijdens donatieproces

Je bereidt samen het donatiegesprek voor en biedt je hulp aan tijdens het gesprek. Je stemt de evaluatie af met) donatie-intensivist (DI)​ en eventuele andere betrokken professionals. Je adviseert de arts bij het donormanagement. Tot slot zorg je voor een goede overdracht aan de dienstdoende ODC als dat nodig is.