Terug naar het vorige niveau: VobO Support

1. Eerste contact met arts

Het eerste contact vindt altijd plaats nadat een arts een infauste prognose heeft vastgesteld en het Donorregister is geraadpleegd. Je ondersteunt de arts tijdens dit gesprek bij het bepalen van de medische geschiktheid, de planning van het donatieproces en juridische aspecten. Ook bereid je samen het donatiegesprek voor. Daarnaast maak je afspraken over de ondersteuning in de fase hierna.