Terug naar het vorige niveau: 1. Eerste contact met arts

1.6 Samen voorbereiden donatiegesprek

Het goed voeren van het donatiegesprek met nabestaanden is heel belangrijk. Bereid dit samen voor met de arts. 

Stappen

  • Bied aan om bij het donatiegesprek aanwezig te zijn (fysiek, telefonisch, beeldbellen). Dit is nadat de behandelend arts het onderwerp donatie heeft geïntroduceerd bij de familie. 
  • Benoem dat de donatievraag pas aan de orde kan komen als de familie het verwachte spoedige overlijden heeft geaccepteerd. 
  • Bespreek welke familieleden en naasten aanwezig zijn en wie beslissingsbevoegd is. 
  • Vertel dat het heel belangrijk is dat de familie de juiste verwachtingen heeft van de donatiezorg: duur van de procedure, hun ideeën over orgaandonatie, welke organen in aanmerking komen, mogelijkheden om afscheid te nemen, uiterlijk van de donor na de operatie en het nazorgtraject.  

Feedback

We horen graag je feedback! Helpen deze stappen je? Mis je iets? Laat het ons weten!

> Jouw feedback