IT-landschap: data verzamelen en uitwisselen

Mei 2023

Data worden steeds belangrijker in het donatie- en transplantatieproces. Ze zijn onder andere nodig voor het ondersteunen en verbeteren van processen en om trends zichtbaar te maken. De NTS ontwikkelt hiervoor veel applicaties en dashboards. Benieuwd naar de samenhang? Hier vind je uitleg over het complexe IT-landschap.

Processen ondersteunen én verbeteren

Het is de wettelijke taak van de NTS om inzicht te geven in de uitvoering van processen binnen de orgaan- en weefselketen. In elke processtap verzamelen en verwerken we data, bijvoorbeeld over de donor of de kwaliteit van het orgaan of weefsel. Met deze informatie monitoren we de kwaliteit van de processtappen. Zo is op lokaal, regionaal en landelijk niveau snel te zien wat er goed gaat en waar verbetering nodig is. En komen onderlinge verschillen tussen centra aan het licht (benchmarking).

Inzicht en trends

De NTS is transparant en eerlijk over het gehele donatieproces. Goede voorlichting, ondersteund met cijfers zorgt voor begrip en inzicht. Met actuele cijfers en rapportages worden trends zichtbaar voor een brede groep mensen, zoals patiënten(verenigingen), journalisten en betrokken professionals. 

Onderzoek en data-uitwisseling

De NTS stelt data beschikbaar voor interne en externe onderzoekers. Dit kan door middel van het indienen van dataverzoeken. Zo dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek en (inter)nationale data-uitwisseling​. Dit doen we allemaal met het doel de orgaan- en weefselketen verder te verbeteren. 

Uitwisseling van data bij de NTS

Applicaties en dashboards 

Applicaties zijn nodig voor het goed uitvoeren van het donatieproces. Professionals gebruiken ze om data in te voeren. Met deze data kunnen we monitoren of alles efficiënt verloopt en voldoet aan kwaliteitsstandaarden. Zo is het mogelijk om het donatieproces goed te laten verlopen. Benieuwd welke applicaties en dashboards er zijn? En welke professionals ermee werken? Bekijk het schema.

IT-landschap
Download schema (pdf)

Voortdurend afwegingen maken

Robin Kleijwegt, manager Informatievoorziening bij de NTS, vertelt over hoe we met veel samenwerkingsparners werken aan IT-projecten.

Lees het interview

Minder papieren bij WUON

Papieren formulieren invullen na elke weefseluitname? Dat is zo goed als verleden tijd na afronding van het project van WUON en NTS.

Lees het interview

Efficiënter toewijzen hartkleppen

Lees waarom het proces een stuk efficiënter verloopt door recente koppeling van gegevens.

Lees het interview