'Voortdurend afwegingen maken bij IT-projecten'

Mei 2023

Data worden steeds belangrijker in de donatie- en transplantatieketen. We werken met veel partijen en professionals samen. Hoe werkt dit in de praktijk? We vroegen het aan Robin Kleijwegt, manager Informatievoorziening bij de NTS.

Grote vernieuwingsslag

'Sinds 2020 is de NTS bezig om alle applicaties en dashboards te vernieuwen. Het uitgangspunt is dat data maar één keer worden vastgelegd. Dus ook al spreken we over verschillende applicaties, er is één vaste basis waar alle applicaties gebruik van maken. Deze vernieuwing is een langdurig en complex project. Er gaat veel tijd in zitten, maar het levert in de toekomst wel heel veel op. Gebruikers werken al met de donorherkenning en de vernieuwde weefselapplicatie. Voor de nabije toekomst gaan we alle registraties rondom het donatieproces vernieuwen.'

Lange voorbereiding 

'Voordat een IT-project succesvol kan starten gaat er een uitgebreide voorbereiding vooraf. Vergelijk het met het bouwen van een huis. Voordat een aannemer kan beginnen zijn er tekeningen gemaakt, vergunningen geregeld, materialen besteld, mensen ingehuurd en is de financiering rond. Deze grondige voorbereiding is niet altijd zichtbaar, maar is wel de basis voor een succesvol IT-project.'

Data uitwisselen: NTS als verbinder 

'De NTS maakt applicaties om een donatie en transplantatie uit te kunnen voeren. Een goede dossiervoering is hiervoor belangrijk. Veel professionals en organisaties moeten met elkaar samenwerken en data uitwisselen. Vaak hebben die ook hun eigen systemen. De NTS speelt hierin een verbindende rol door koppelingen te realiseren of veilige toegang aan te bieden.'

Samenwerken met Eurotransplant

'Zo is Eurotransplant een belangrijke samenwerkingspartner voor IT-applicaties in de donatie- en transplantatieketen. Eurotransplant is verantwoordelijk voor applicaties voor de aanmelding van donoren (DPA), wachtlijsten en de allocatie van organen (ET Enis). Vanuit deze applicaties zijn er koppelingen met de NTS-applicaties: NOTR, OPI en QFT. En met de data worden dashboards gemaakt voor de Nederlandse situatie.'

Voortdurend afwegingen maken: zelf bouwen of niet?

'Voor veel processtappen bouwt de NTS de applicaties en dashboards zelf. Voordat ontwikkelaars een applicatie zelf gaan bouwen, vindt er altijd een afweging plaats. Zijn er betere alternatieven? Kan een applicatie aangekocht worden? Of is het beter om een leverancier dit te laten maken? Zo hebben we bijvoorbeeld de registratie van spoedritten en de applicatie voor het monitoren van het Crossover-programma, niet zelf gebouwd. De NTS zorgt dan wel voor aansluiting met de andere IT-applicaties.'

Werken aan vernieuwingen én onderhoud

'Daarnaast moet de aandacht van de ontwikkelaars zich voortdurend verdelen over werken aan vernieuwingen en het onderhouden van de bestaande applicaties. Dit betekent dat er beleidsmatig afwegingen moeten worden gemaakt om tot een prioritering te komen. De capaciteit van ontwikkelaars is schaars, budgetten zijn begrensd en het is lastig om in de huidige arbeidsmarkt IT-professionals te vinden en te behouden.'

Veiligheid voorop

'Daarnaast heeft veiligheid en het beschermen van persoongegevens onze grote aandacht. De ICT-omgeving is goed beschermd tegen malware en aanvallen. We zorgen voor beschikbaarheid van applicaties en besteden veel tijd aan zorgvuldige tests. Privacy van persoonsgegevens van donoren, ontvangers en professionals is een ander belangrijk aspect. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de data die iemand nodig heeft voor zijn werk en welke data we mogen verwerken en verstrekken volgens de kaders van de AVG.'

Tevreden gebruikers

'De NTS moet dus veel wikken en wegen. Het liefst zouden we alles doen, maar dat is niet haalbaar. We zijn ons ervan bewust dat hierdoor niet altijd alle gebruikers tevreden zijn. Via een IT-nieuwsbrief, informatie op de membersite en persoonlijke contacten willen we gebruikers zo goed mogelijk op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn en waarom. En uiteraard staan we altijd open voor feedback en suggesties!'

IT-landschap bij de NTS

De NTS ontwikkelt veel applicaties en dashboards. Benieuwd naar de samenhang? 

Lees meer

Minder papieren bij WUON

Lees hoe dit IT-project van WUON en NTS leidt tot meer efficiëntie en werkplezier.

Lees het interview

Efficiënt toewijzen hartkleppen

Lees waarom het proces een stuk efficiënter verloopt door recente koppeling van gegevens.

Lees het interview