Terug naar het vorige niveau: 4. Het donatiegesprek

4.13. Toestemming: en dan?

Is er toestemming van de patiënt en heeft u de naasten geïnformeerd? Of heeft u – indien nodig – toestemming gevraagd aan de nabestaanden of aan een aangewezen persoon?

En is er – in geval van een niet-natuurlijk overlijden – ook toestemming van de officier van justitie? Dan kan de donatieprocedure worden gestart.

In geval van orgaandonatie hangt het af van de soort procedure wat de volgende stap is. Kijk in hoofdstuk 5 voor de DBD-procedure en in hoofdstuk 6 voor de DCD-procedure. Roep altijd de dienstdoende ODC op. Dit kan via het Orgaancentrum (071 579 57 95).

In geval van weefseldonatie meldt u de potentiële weefseldonor aan bij het Orgaancentrum (071 579 57 95). In Deel 2: Weefseldonatie staat meer informatie over de weefseldonatieprocedure.