Terug naar het vorige niveau: 6. DCD-procedure: Agonale fase en vaststellen van de dood

6.7. Naar de operatiekamer

De overledene wordt direct na het vaststellen van de dood naar de operatiekamer gebracht. De tijd tussen de circulatiestilstand en de start van de perfusie moet zo kort mogelijk zijn, om de kwaliteit van de organen te behouden.

Formulier

Het volgende formulier moet vanuit de IC meegestuurd worden naar de OK:

  • het donatieformulier met daarop het overlijdenstijdstip (ingevuld door de arts).