Terug naar het vorige niveau: 6. Donor aanmelden

6.2. Wanneer moet een donor aangemeld worden?

Bij ieder overlijden in het ziekenhuis is het verplicht om te onderzoeken of donatie mogelijk is. Een donor kan worden aangemeld voor weefseldonatie als aan de 3 onderstaande criteria is voldaan:

  1. Op het moment van de aanmelding zijn er geen contra-indicaties bekend.
  2. Het Donorregister is geraadpleegd.
  3. De donor of de nabestaanden hebben toestemming gegeven voor weefseldonatie. Bij een niet-natuurlijke dood is er voor weefseldonatie voorafgaand aan de uitname ook toestemming nodig van de officier van justitie voor vrijgave van het lichaam. De toestemming van de officier van justitie kan ook nog na de aanmelding worden verkregen.