Terug naar het vorige niveau: 6. Donor aanmelden

6.5. Welke vragen kunt u verwachten in het aannamegesprek?

6.5.1. Toestemming en persoonsgegevens donor

Tijdens het aannamegesprek zal de medewerker van het Orgaancentrum een groot aantal vragen stellen. Het is verstandig om hierop voorbereid te zijn door de gevraagde informatie alvast op te zoeken en waar nodig te bespreken met de nabestaanden. In de volgende paragrafen staat een opsomming van de vragen die u kunt verwachten. De vragen die besproken moeten worden met de nabestaanden, staan in paragraaf 6.5.4.

Tabel 6.1: Vragen over toestemming en persoonsgegevens donor

Vragen over toestemming en persoonsgegevens Aanvullende vragen of toelichting
Wat zijn de gegevens van de donor? Denk aan: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres en BSN.
Wat zijn de gegevens van uw instelling of ziekenhuis? Denk aan: naam en adres, inclusief het adres waar het lichaam van de overledene zich bevindt.
Wie heeft er toestemming voor donatie gegeven?
Is er aanvullende toestemming verkregen voor donatie van oogweefsel? Dit is nodig als de donor toestemming voor weefseldonatie heeft gegeven in een wilsbeschikking van vóór 1 juni 2016.

6.5.2. Veelvoorkomende algemene contra-indicaties

Tabel 6.2 Vragen over veelvoorkomende algemene contra-indicaties

Vragen Aanvullende vragen of toelichting
Is de patiënt 81 jaar of ouder en aan beide ogen geopereerd aan een cataract?
Was er sprake van een degeneratieve neurologische aandoening van onbekende oorsprong? Denk aan: Parkinson, MS, ALS of dementie.
Was er sprake van een (premaligne) hematologische aandoening? Ook in verleden. Denk aan: leukemie, maligne lymfoom, morbus Kahler, MGUS, myelodysplastisch syndroom, polycythemia vera.

COVID-19 is een algemene contra-indicatie indien:

  • Er sprake is van of een vermoeden is op een actieve of klinisch bewezen infectie met SARS-CoV-2 ten tijde van overlijden.
  • De patiënt een infectie met SARS-CoV-2 heeft doorgemaakt en minder dan 14 dagen symptoomvrij is.
  • De patiënt in de afgelopen 10 dagen in nauw contact is geweest met een persoon met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2.

6.5.3. Medische informatie

Deze informatie kan uit het medisch dossier van de donor gehaald worden.

Tabel 6.3. Vragen over medische zaken

Algemene medische vragen Aanvullende vragen of toelichting
Wat was het tijdstip van overlijden?
Wat was de datum en het tijdstip van de opname?
Wat was de reden voor opname?
Wat is de (vermoedelijke) doodsoorzaak? Wat staat er in de differentiaal diagnose?
Hoe was het verloop van opname tot overlijden? Denk ook aan behandelingen en operaties.
Was er een COVID-19-test afgenomen?  Datum en uitslag test
Wat is de lengte en het gewicht van de donor? Beschrijf het postuur van de donor.
Was er sprake van (of tekenen van) een infectie tijdens de opname? Zo ja, op welke indicatie? En met welk effect? Gebruik antibiotica, bloedwaarden en kweken?
Is er sprake van sepsis? Zo ja, is de verwekker bekend? Zijn er kweken afgenomen?
Is er sprake van maligniteiten? (in heden of verleden?) Bij blaascarcinoom: BCG-spoelingen.
Was er sprake van een immuungecomprommiteerde status van de donor met leukocyten < 3 in de drie maanden voor overlijden? Bijvoorbeeld door gebruik cytostatica of immunosuppressiva. Zo ja; wat was de laagst gemeten leukocytenwaarde in de afgelopen 3 maanden?
Heeft de donor corticosteroïden gebruikt? Zo ja, chronisch of stootkuren?
Heeft de donor andere medicatie gebruikt? Thuismedicatie.
Zijn er infusies en/of transfusies toegediend? Zo ja; was er sprake van bloedverlies? Welke infusies en transfusies zijn er gegeven in de 48 uur voor overlijden? Tijdstippen? Wanneer is er bloed geprikt?
Wat is de medische voorgeschiedenis van de donor (inclusief operaties)? Cardiovasculaire risicofactoren: complicaties?

6.5.4. Vragen aan nabestaanden

Neem onderstaande vragen door met de nabestaanden, voordat u aan het aannamegesprek begint.

Tabel 6.4 Vragen aan nabestaanden

Vragen over de voorgeschiedenis van de donor Aanvullende vragen of toelichting
Zijn er risicofactoren of aanwijzingen voor bloedinfecties en/of seksueel overdraagbare infecties? Bijvoorbeeld hiv, hepatitis B of C, HTLV.
Is er bezwaar tegen transplantatiegericht onderzoek op weefsels die na uitname eventueel worden afgekeurd?
Was er sprake van alcoholisme, drugsgebruik of andere intoxicaties? Zo ja, wat was de wijze van toediening? Waren er complicaties? 
Heeft de donor het afgelopen jaar buiten Nederland gereisd? Zo ja, waarheen en wanneer precies? (Plaatsnaam, datum en duur van de reis)
Is de donor in totaal langer dan 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk geweest tussen 1980 en 1996? In dat geval is er een risico op prionziekten.
Hebben de nabestaanden kenbaar gemaakt wanneer ze weer over de donor willen beschikken? De gebruikelijke periode is 8 tot max. 28 uur.
Willen de nabestaanden brieven ontvangen, met informatie over het weefsel dat is uitgenomen en de uitslagen van het onderzoek van de weefselbank? Zo ja: vraag naam, voorletters en adres van de ontvanger.
De eerste brief ontvangen zij enkele dagen na de uitname en de tweede brief 6 tot 8 weken na de donatie.
Wie was de huisarts? Naam en adresgegevens.

6.5.5. Weefselspecifieke vragen

Welke vragen u in deze categorie kunt verwachten, hangt af van de weefsels die (mogelijk) gedoneerd worden.

Tabel 6.5a Weefselspecifieke vragen oogweefsel

Weefselspecifieke vragen Aanvullende vragen of toelichting
Heeft de donor oogziekten gehad? Bijvoorbeeld infecties en vormafwijkingen van de cornea, zoals keratitis en keratoconus.
Heeft de donor oogoperaties ondergaan? Bijvoorbeeld een cataractoperatie of refractieve corneachirurgie, waaronder laserbehandelingen.

Tabel 6.5b Weefselspecifieke vragen huid

Weefselspecifieke vragen Aanvullende vragen of toelichting
Zijn er aandoeningen of beschadigingen van de huid? Bijvoorbeeld basaalcelcarcinoom, infecties, psoriasis, eczeem of littekens. Schouwen van de rug en de benen is belangrijk!
Zijn er bijzonderheden te melden over de huid?

Bijvoorbeeld tatoeages, overmatige moedervlekken en/of ouderdomswratten, overvulling, decubitus of prednisonhuid.

Tabel 6.5c Weefselspecifieke vragen hartkleppen

Weefselspecifieke vragen Aanvullende vragen of toelichting
Heeft de donor openhartchirurgie ondergaan? Bijvoorbeeld een cardiale bypass of een hartklepoperatie.
Is er sprake van een infectie van het hart of van cardiomyopathie? Bijvoorbeeld myocarditis of endocarditis. Als er sprake is van cardiomyopathie, wat was daarvan de oorzaak?
Zijn er klepafwijkingen? Is er onderzoek gedaan? 

Tabel 6.5d Weefselspecifieke vragen bloedvaten

Weefselspecifieke vragen Aanvullende vragen of toelichting
Heeft de donor operaties aan de vaten ondergaan?
Is er sprake van aneurysmata van de vaten?

Tabel 6.5e Weefselspecifieke vragen kraakbeen, bot- en peesweefsel

Weefselspecifieke vragen Aanvullende vragen of toelichting
Is er sprake van bot- of bindweefselziekten? Bijvoorbeeld morbus Marfan.
Is er sprake van een auto-immuunziekte?  Bijvoorbeeld reumatoïde artritis of SLE.
Is de donor beademd? Zo ja, wanneer is de beademing gestart?
Had de donor infuuslijnen, drains en/of botnaalden? Zo ja, wat zijn de locaties?
Zijn er infecties ontstaan door lijnen, botnaalden en/of beademing?
Is er sprake van traumata? Fracturen en/of wonden.

6.5.6. Praktische informatie

Tabel 6.5f Praktische informatie

Vragen Aanvullende vragen of toelichting
Is het donatieformulier volledig ingevuld en ondertekend?
Was het een natuurlijke dood? Zo niet, heeft de officier van justitie toestemming gegeven voor vrijgave van het lichaam? Wat is de naam van de officier van justitie?
Op welk tijdstip is/wordt het lichaam in de koeling geplaatst? Dit moet bij voorkeur gebeuren binnen 6 uur na het overlijden. Als het later gebeurt, is overleg met het Orgaancentrum nodig.
Is er een obductie gepland? De donatie moet bij voorkeur voorafgaan aan de obductie; het Orgaancentrum regelt de afstemming met de uitnameteams.