Terug naar het vorige niveau: 6. Donor aanmelden

6.3. Wie mag een donor aanmelden?

Welke functionarissen binnen uw ziekenhuis een donor mogen aanmelden, is beschreven in Bijlage 1. Degene die de donor aanmeldt, is geregistreerd in het BIG-register of doet dit onder de verantwoordelijkheid van een functionaris die is geregistreerd in het BIG-register. Belangrijk is dat de persoon die de donor aanmeldt over voldoende medische kennis bezit en het dossier van de overledene kent. Degene die de donor aanmeldt, moet er zeker van zijn:

  • dat er toestemming voor weefseldonatie is van de donor of zijn nabestaanden; en
  • dat de familie voldoende geïnformeerd is over het proces van weefseldonatie.