'Wensen van professionals vertalen naar een cijferdashboard'

Juni 2024

Veel professionals werken al met de cijferdashboards van de NTS. BI-specialist Jenni van Gelder is inmiddels heel bedreven in het bouwen van dashboards. Ze vertelt hoe zo’n dashboard tot stand komt en hoe ze hierin samenwerkt met professionals. 

Jenni: ‘We hebben een schat aan data in eigen beheer. Professionals uit de orgaan- en weefselketen voeren deze dagelijks in. Al die data vormen de ideale basis voor de bouw van dynamische dashboards. De openbare cijferdashboards staan nu vanaf de zomer 2023 live. Hier krijgen we veel complimenten over en ze worden veel bezocht, ruim 2.000 keer per maand.’

Wensen vertalen naar dashboards 

‘De verzoeken voor het bouwen van een dashboard krijgen we meestal via collega’s, vaak vanuit team beleid. Dit team heeft veel contact met professionals in het veld en weet wat voor behoefte er is aan cijfers. Als je weet welke data in een dashboard terug moet komen, kun je snel stappen zetten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het Nierdashboard. De jaarlijkse rapportages in pdf-vorm bleken een heel goede basis te zijn voor de bouw van een dynamisch Nierdashboard.’ 

Jenni van Gelder overlegt met collega's
Jenni van Gelder overlegt met collega's
Wat een mooi interactief cijferdashboard. Heel goed om te zien wat de variantie is. Het geeft mij veel inzicht en het is een mooie tool om cijfers te genereren. Goede zinvolle informatie!

‘Dit willen we ook!’ 

‘Bij elk dashboard is een groepje professionals betrokken om te bepalen welke data relevant is. Hiervoor zijn de bestaande dashboards een goede inspiratiebron. Ik krijg dan te horen: ‘We willen dezelfde diagrammen als bij de nieren’. Dit is voor mij ook gemakkelijk, want dan gebruik ik dat dashboard als basis. Bovendien werkt het ook goed voor gebruikers als dashboards een vergelijkbare opbouw hebben.’

Waardevolle input 

‘In een kick-off met een brede groep collega's (BI-specialisten, beleidsadviseurs en een privacy officer) wordt de inhoud op hoofdlijnen vastgesteld. Daarna start ik met de bouw van een eerste versie. Na het verwerken van feedback van beleidsadviseurs, vraag ik een kleine groep interne en externe gebruikers om deze versie te testen. Zo'n test levert heel waardevolle input op. Het levert een goed inzicht in de gebruikerservaring en je ziet snel of er iets mist. Op basis van deze input maak ik een definitieve versie.’

Leverdashboard

Regelmatig te zien op congressen

Jenni: ‘Het is leuk om te zien dat cijfers en grafieken uit de dashboards regelmatig terugkomen op congressen. Op het jaarlijkse Bootcongres gaf NTS-onderzoeker Aline Hemke dit jaar een mooie presentatie over het net opgeleverde longdashboard. En wat ik vooral heel leuk vond om te zien, was dat grafieken uit de NTS-dashboards in meerdere presentaties gebruikt werden. Hier doe je het natuurlijk mede voor!’ 

Longarts Tji Gan was één van de sprekers. Hij gebruikte longdashboard tijdens zijn presentatie op het Bootcongres en vertelt hierover:
‘Mijn presentatie ging over het effect van EVLP op longtransplantatie en de grootte van de wachtlijst in Nederland. Uit de grafieken in het longdashboard kwam goed naar voren dat het aantal longtransplantaties de laatste jaren is toegenomen, en ik kon mooi de wachtlijstdynamiek en -sterfte laten zien.’

Onderzoeker Aline Hemke presenteert het longdashboard op het Bootcongres
Onderzoeker Aline Hemke presenteert het longdashboard op het Bootcongres
De gegevens van het longdashboard waren duidelijk en zeer verhelderend voor de toehoorders tijdens het Bootcongres.

Longarts Tji Gan

Jaarverslag maken met hulp van een dashboard

Jenni denkt graag mee met gebruikers: ‘We hoorden dat donatiecoördinatoren de KPI-dashboards gebruiken om een jaarverslag voor hun ziekenhuis te maken. Met de eerdere dashboards konden ze hier net niet lekker mee uit de voeten. We hebben hen toen gevraagd wat er nodig was om sneller en gemakkelijker een jaarverslag te maken. Dit kon ik realiseren door het toevoegen van een extra onderdeel. En dat was helemaal naar wens.’

Super! Ziet er goed uit. Heel erg overzichtelijk en handig!

Donatiecoördinator

Steeds blijven doorontwikkelen 

‘Een dashboard is nooit echt af. We blijven dit doorontwikkelen. Als de functioneel beheerders vaak hetzelfde soort dataverzoek binnenkrijgen, kan dit een reden zijn om een nieuwe dataset standaard in te bouwen in een dashboard of aanpassingen in de filterselectie te maken. Dus geef als gebruiker vooral je wensen door!’

Vragen of suggesties?

Heb je vragen over een dashboard? Mis je iets of heb je suggesties voor verbeteringen? Laat het ons weten! Stuur een e-mail aan fb@transplantatiestichting.nl

'Ik kan ontzettend veel met het Nierdashboard'

Internist-nefroloog Stefan Berger vertelt enthousiast hoe hij het Nierdashboard in de praktijk gebruikt.

Lees het interview

‘Van pdf's naar een Nierdashboard met actuele data’

Martin Heemskerk vertelt hoe het Nierdashboard tot stand kwam en wat je er voor beleid mee kunt.

Lees het interview

‘Ik bijt me graag vast in complexe onderwerpen'

Vera Counet is programmamanager en vertelt over haar ambities op het gebied van datamanagement.

Lees het interview