Protocol indicatie en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland

  • Auteur(s): LOL (chirurgen, hepatologen, MDL-artsen)
  • Datum: 20 oktober 2022
  • Status: Vastgesteld
Download protocol

Versie oktober 2022
 

Inhoud

Samenvatting

Levertransplantatie is geïndiceerd bij alle leverziektes die een belangrijke negatieve invloed hebben op de levensverwachting en/of kwaliteit van leven. Het gaat om ziektes die definitief of langdurig verholpen kunnen worden door transplantatie en waarvoor geen effectieve of minder ingrijpende behandeling voorhanden is. Contra-indicaties voor levertransplantatie zijn alle medische, psychische of sociale omstandigheden die de kans op langdurige overleving na de ingreep sterk verkleinen.

Waar vindt levertransplantatie plaats in Nederland?

Levertransplantaties bij volwassenen:

  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC)
  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Levertransplantaties bij kinderen vinden uitsluitend in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) plaats. 

Protocol

In elk centrum is een multidisciplinair behandelteam verantwoordelijk voor de indicatiestelling, selectie en timing van transplantatie. Er wordt gewerkt volgens het Protocol indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland. In dit protocol staan:

  • procedures rondom verwijzing voor transplantatie
  • indicatiestelling en selectie
  • afspraken rondom wachtlijst en prioritering

Overleg met transplantatiecentrum bij twijfel

Het protocol is bedoeld ter ondersteuning van verwijzers en als richtlijn voor de transplantatiecentra. Inzichten en criteria kunnen veranderen. Ook worden soms allocatieregels aangepast of de grenzen verschuiven door nieuwe ontwikkelingen. Voor verwijzers geldt: overleg bij twijfel of onduidelijkheid altijd met het transplantatiecentrum.