Ga naar de inhoud

Keuzemogelijkheden in het Donorregister

Bij registratie in het Donorregister zijn er 4 keuzemogelijkheden: toestemming geven voor doneren, geen toestemming geven voor doneren, familie laten beslissen of een specifiek persoon laten beslissen. Ook als je na je dood geen organen of weefsels wilt doneren, is het belangrijk dat te registreren. Niets registreren betekent dat anderen voor je moeten beslissen. Een deel van de nabestaanden kiest dan voor een 'Ja'. Maar een nog groter deel voor 'Nee'.

Kiezen welke organen en weefsels je uitsluit

Je kunt ervoor kiezen bepaalde organen en weefsels niet te doneren. Dit geef je aan op het formulier. Organen die je kunt uitsluiten zijn: alvleesklier, darmen, lever, longen, hart en nieren. Weefsels die je kunt uitsluiten zijn: huid, oogweefsel, bloedvaten, botweefsel, kraakbeen, pezen en hartkleppen. Wil je zien waar in je lichaam deze zitten? Bekijk dan de interactieve afbeelding 'Welke organen en weefsels kun je doneren'.

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming

Je stelt je organen en weefsels na je overlijden beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 2 : Nee, ik geef geen toestemming

Je stelt je organen en weefsels na je overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.

Keuze 3 : Mijn partner of familie beslist 

Je laat de beslissing over aan je familie en eventuele partner. Zij beslissen of je organen en weefsels beschikbaar zijn voor transplantatie. Je nabestaanden zijn achtereenvolgens:

  • Je echtgenoot/echtgenote of partner die op het moment van overlijden met jou samenwoont

Als deze niet te bereiken is, dan:

  • Je meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen)

Zijn deze ook onbereikbaar, dan:

  • Je meerderjarige aanverwanten tot en met de tweede graad (ouders of een broer of zus van je echtgeno(o)t(e) of partner)

Bij verschil van mening tussen de nabestaanden gaat de donatie niet door. Heb je je keuze niet geregistreerd én zijn er geen nabestaanden, dan ben je geen donor.

Keuze 4 : De door mij gekozen persoon beslist

Je laat de beslissing over aan een door jou aangewezen persoon. Hij of zij beslist na je overlijden of je organen en weefsels wel of niet beschikbaar zijn voor transplantatie. Als deze persoon onbereikbaar is op het moment van je overlijden, dan wordt de beslissing overgelaten aan je partner of familie.

Op het donorformulier vermeld je de naam en de (adres)gegevens van de door jouw genoemde persoon. Je mag maar één persoon aanwijzen die de beslissing voor je neemt.

Als deze gegevens wijzigen, moet je het Donorregister op de hoogte stellen. Dit kan via de website van het Donorregister

Je mag bij keuze 4 een instantie/instelling invullen. De gegevens moeten echter wel betrekking hebben op een persoon. Bijvoorbeeld: je kan niet een bepaalde kerk opgeven als contactpersoon, maar wel de pastoor of dominee van die kerk.

Persoonlijke wensen

Persoonlijke wensen kunnen niet worden geregistreerd. Als je persoonlijke wensen hebt kan keuze 3 of 4 uitkomst bieden. Het is dan wel belangrijk om je keuze en wensen te bespreken met familie, de specifieke persoon of andere betrokkenen.

Helaas kan niet aan alle persoonlijke wensen worden voldaan. Iemand kan bijvoorbeeld niet organen doneren aan alleen kinderen of vrouwen.