Ga naar de inhoud

Wie kan donor worden?

In principe kan iedereen zich registreren als donor. De enige voorwaarde is dat je 12 jaar of ouder en wilsbekwaam bent en ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Het Donorregister is er dus óók voor mensen die in Nederland wonen en werken, maar een buitenlandse nationaliteit hebben.

Of iemand uiteindelijk ook daadwerkelijk organen kan doneren na de dood, hangt af van het moment, de oorzaak en de plaats van overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overleden donor en de kwaliteit van de organen en weefsels zijn van belang.

Direct registreren via donorregister.nl