Ga naar de inhoud

Orgaandonatie als je oud bent of juist jong

80 jaar en toch doneren?

Doneren van organen en weefsels kan vanaf je geboorte tot op hoge leeftijd. Voor de lever en voor nieren geldt geen maximum leeftijd. Je bent dus nooit te oud voor orgaandonatie.

Bij elk orgaan of weefsel geldt een andere leeftijdsgrens voor donatie. Is jouw leeftijd voor donatie van een specifiek orgaan of weefsel een belemmering (contra-indicatie), dan komt een ander orgaan of weefsel vaak nog wel in aanmerking. Op het moment van overlijden stelt de arts vast welke organen en weefsels geschikt zijn voor transplantatie. Huiddonatie kan pas als iemand 20 jaar is. Het hart van een 80-jarige is niet meer geschikt voor donatie, maar die persoon kan nog wel prima nierdonor zijn. Wil je precies weten wat de leeftijdscriteria zijn voor elk orgaan of weefsel? Lees dan verder onder criteria orgaandonatie en criteria weefseldonatie.

Registratie vanaf 12 jaar

In de Wet op de orgaandonatie staat dat iedereen vanaf 12 jaar toestemming kan geven voor donatie na overlijden, of daartegen bezwaar kan maken.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen nog geen keuze in het Donorregister vastleggen. De arts vraagt dan toestemming aan ouders of voogd. Bij verschil van mening tussen de ouders of voogd is er geen donatie.  

Van 12 tot 16 jaar

Als een jongere van 16 jaar overlijdt dan kunnen de ouders of voogd de geregistreerde toestemming nog herroepen. De donatie gaat dan niet door. Wanneer beide ouders of de voogd afwezig of onbereikbaar zij dan mag de donatie wel. Heeft de jongere 'nee' geregistreerd, dan kunnen de ouders of voogd dit niet negeren en wordt de jongere geen donor.

18e verjaardag

Elke jongere die nog niet geregistreerd is ontvangt in het jaar nadat hij 18 geworden is automatisch het verzoek een keuze te registreren in het Donorregister.

Registreer je via donorregister.nl