Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Modelprotocol postmortale orgaan– en weefseldonatie

Voorblad modelprotocol orgaan- en weefseldonatie
Kosteloos

In dit modelprotocol vind je de belangrijkste informatie over donatie en transplantatie van organen en weefsels in Nederland.

Versie 9.8, januari 2018

De laatste wijzigingen in deze versie:

  • Toegevoegd aan tabel 2.1: 'bacteriële sepsis is geen contra-indicatie voor corneadonatie'
  • Verwijderd uit tabel 2.2: sepsis op het moment van overlijden

In: Voor professionals