Op de wachtlijst en het coronavirus

Het coronavirus in Nederland heeft ook invloed op transplantatie. Deze situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op deze website te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie. Zolang het coronavirus actief is in Nederland is het beleid voor transplantaties aangepast.

Gaan de transplantaties door in de tijd dat het coronavirus er is?

Transplantaties in Nederland gaan door. Inmiddels zijn de ziekenhuizen beter voorbereid en hebben ze hun beleid aangepast op basis van de adviezen van het RIVM en ingericht op de 1.5m samenleving. Wel zijn er enkele zaken anders dan normaal:

  • U wordt vlak voor de transplantatie getest op COVID-19. U moet meteen na een transplantatie namelijk medicijnen slikken om te voorkomen dat uw lichaam het nieuwe orgaan weer afstoot. De afweer is daardoor veel minder, en u kan ernstig ziek worden van het coronavirus.
  • De transplantatiecentra zijn extra voorzichtig met transplantaties bij patiënten die extra zware afweeronderdrukkende medicijnen (inductie met T-cel depleterende antistoffen) nodig hebben. Dit omdat het effect van de medicatie 3 tot 6 maanden aanhoudt en moeilijk tussentijds bijgestuurd kan worden.
  • Het is mogelijk dat niet alle ziekenhuizen komende tijd op volle capaciteit draaien.
  • Om het risico op besmetting te minimaliseren wordt de nazorg voornamelijk op afstand geregeld. Alle centra zijn momenteel hard bezig hun nazorg om te zetten naar E-health.

Kan ik besmet worden met het coronavirus door een transplantatie?

Om te voorkomen dat u wordt besmet met het coronavirus door een transplantatie hebben de artsen de volgende afspraken gemaakt:

  • We testen alle donoren op het coronavirus. Om te voorkomen dat mensen ziek worden na een transplantatie.
  • Ook u wordt vlak voor de transplantatie getest op COVID19. Bent u besmet dan kan de transplantatie niet doorgaan.
  • Als de uitslag niet tijdig bekend is, dan bespreekt de arts met u de risico's en mogelijkheden.

Wat is er anders voor de verschillende transplantaties?

Nier en nier/pancreas en eilandjestransplantatie
COVID-19 neemt weer toe; dit kan invloed hebben op transplantatie programma’s. 
Over het algemeen is niertransplantatie van groter voordeel dan uitstel en dit is ten tijde van COVID-19 nog steeds zo. De risico’s voor levende donoren blijken in de praktijk heel klein; de winst voor de ontvangers blijkt heel groot. De transplantatie centra zullen dus hun best doen om transplantaties uit te blijven voeren met zowel levende als overleden donoren maar er zijn twee zeer nadrukkelijke voorwaarden. 

  • Voor een individuele patiënt moet inderdaad het gevoel bestaan dat de verhouding voordeel van transplantatie en post-operatieve risico’s in het voordeel van transplantatie moet uitvallen. Als de risico’s als te groot worden ingeschat dan kan het zijn dat een transplantatie nu niet verstandig is. Dit risico kan van regio tot regio en van patient tot patient verschillen. 
  • Het transplantatie centrum moet de faciliteiten en het personeel hebben om de patiënt veilig te begeleiden. Als de operatie-, opname of begeleidingscapaciteit niet gewaarborgd kan worden; kan besloten worden om transplantaties niet uit te voeren. 

Hart en Long

De ziekenhuizen die harten en longen transplanteren streven er naar om de hart- en longtransplantaties door te laten gaan. Dat doen ze omdat het belangrijk is voor de patiënten op de wachtlijst. Een transplantatie is voor hen van levensbelang. 

In een periode waarin er veel COVID-19 besmettingen zijn, kunnen er soms minder hart- en longtransplantaties zijn. Zo waren er in de periode maart/april 2020 minder donoren. Tijdens een COVID -19 pandemie kunnen er ook meer donoren besmet zijn met het coronavirus en kunnen transplantaties niet door gaan omdat patiënten op de wachtlijst besmet zijn.

Lever
De drie levercentra lieten vanaf het begin van de COVID-19-pandemie het transplantatieprogramma zoveel mogelijk doorgaan. Hierbij is het belangrijk dat zowel donor als ontvanger niet besmet zijn met COVID-19. Ook is het onwenselijk dat een net getransplanteerde patient in het ziekenhuis in contact komt met iemand die met COVID-19 is besmet. Als tijdens deze of een volgende piek het aantal donoren weer daalt of de intensive care capaciteit in de ziekenhuizen afneemt is de verwachting wel dat het aantal transplantaties daardoor zal af nemen.