Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie

13 januari 2023

Op 1 oktober 2022 is de pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) gestart. Tijdens de pilot krijgen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning van een orgaandonatiecoördinator (ODC). Op deze pagina vind je steeds actuele informatie over de pilot.

Waarom deze pilot?

Orgaandonatie komt relatief weinig voor. Daardoor is het voor artsen een uitdaging om ervaring en routine op te bouwen. Daarnaast zorgt de donorwet en bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie ervoor dat de lat voor goede zorg nog hoger ligt. We zoeken naar manieren om aan deze hoge eisen te blijven voldoen.

De orgaandonatiecoördinator (ODC) is expert op het gebied van donatie en transplantatie. Nu wordt de ODC meestal pas ingeschakeld na het donatiegesprek met de nabestaanden om de donatie te begeleiden. In deze pilot kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een ODC. We onderzoeken of die eerdere steun leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen en of het een positief effect heeft op de begeleiding van nabestaanden.

Ziekenhuizen die deelnemen zijn:

  • Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein
  • ETZ
  • ErasmusMC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis en Reinier de Graaf.

Wat verandert er voor artsen en ODC's?

Nadat een arts een infauste prognose vaststelt, belt zij/hij het orgaancentrum voor raadpleging van het Donorregister. Het orgaancentrum belt vervolgens de ODC. Deze ODC neemt zo snel mogelijk contact op met de arts. Ze bespreken de medische geschiktheid, juridische aspecten, planning en logistiek en aandachtspunten voor het donatiegesprek. Ook maken ze afspraken over verdere ondersteuning. Hiervoor is een checklist beschikbaar.

Wil je meer weten over de nieuwe werkwijze? Dit proces staat beknopt beschreven in de flyer over de pilot.

Download de flyer

Wat gebeurt er na de pilot?

De pilot loopt tot 1 oktober 2023. De NTS evalueert de pilot op diverse momenten. Na afloop onderzoeken we of de eerdere ondersteuning leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten hoe artsen de extra steun waarderen en of het hen helpt bij het voeren van het donatiegesprek. De resultaten en aanbevelingen leggen we vast in een rapport aan het ministerie van VWS. Het ministerie beslist of de werkwijze landelijk wordt uitgerold.

Vragen?

Heb je vragen over de pilot? Stuur dan een e-mail naar beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl

Hoe gaat het met de pilot?

De pilot is op 1 oktober 2022 gestart. In december 2022 vroegen we Hanneke Hagenaars (projectleider VobO Erasmus MC) en Inge Jansen (intensivist Maasziekenhuis Pantein) naar de eerste ervaringen.

Projecten en scholing