Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie

De NTS werkt samen met medisch professionals aan het verbeteren van de organisatie van donatie. Met de pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) willen we de ondersteuning van professionals en nabestaanden verbeteren.

Orgaandonatie komt relatief weinig voor. Daardoor is het lastig voor artsen om ervaring en routine op te bouwen. Daarnaast zorgt de donorwet en bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie ervoor dat de lat voor goede zorg nog hoger ligt. We zoeken naar manieren om aan deze hoge eisen te blijven voldoen.

Eerdere ondersteuning van een ODC

De ODC is expert op het gebied van donatie en transplantatie. Nu wordt de ODC meestal pas ingeschakeld na het donatiegesprek met de nabestaanden om de donatie te begeleiden. In deze pilot kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een orgaandonatiecoördinator (ODC).

We onderzoeken of die eerdere ondersteuning leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of dit de kwaliteit van het donatiegesprek verhoogt. We onderzoeken of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen en of het een positief effect heeft op de begeleiding van nabestaanden.

Start pilot

De pilot gaat in het najaar van 2022 van start. Hiervoor werken we nauw samen met de pilotziekenhuizen. Ziekenhuizen die deelnemen zijn Erasmus MC, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Radboudumc.

Meten effect

We meten het effect van de pilot en leggen de aanbevelingen vast in een rapport aan het ministerie van VWS. Het ministerie beslist of de pilot landelijk wordt uitgerold.

Ook interessant