Pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie

Oktober 2023

Van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 liep de pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) gestart. Tijdens de pilot kregen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning van een orgaandonatiecoördinator (ODC).

Waarom hebben we deze pilot gedaan?

Orgaandonatie komt relatief weinig voor. Daardoor is het voor artsen een uitdaging om ervaring en routine op te bouwen. Daarnaast zorgt de donorwet en bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie ervoor dat de lat voor goede zorg nog hoger ligt. We zoeken naar manieren om aan deze hoge eisen te blijven voldoen.

De orgaandonatiecoördinator (ODC) is expert op het gebied van donatie en transplantatie. Nu wordt de ODC meestal pas ingeschakeld na het donatiegesprek met de nabestaanden om de donatie te begeleiden. In deze pilot kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een ODC. We onderzoeken of die eerdere steun leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen en of het een positief effect heeft op de begeleiding van nabestaanden.

Pilotziekenhuizen:

  • Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein
  • ETZ
  • ErasmusMC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis en Reinier de Graaf.

Werkwijze tijdens pilot

Nadat een arts een infauste prognose vaststelt, belt zij/hij het orgaancentrum voor raadpleging van het Donorregister. Het orgaancentrum belt vervolgens de ODC. Deze ODC neemt zo snel mogelijk contact op met de arts. Aan de hand van een checklist bespreken de medische geschiktheid, juridische aspecten, planning en logistiek en aandachtspunten voor het donatiegesprek. Ook maken ze afspraken over verdere ondersteuning. 

Wat gebeurt er na de pilot?

De pilot is 1 oktober 2023 afgelopen. De NTS gaat de pilot evalueren en maakt een adviesrapport met de resultaten en aanbevelingen voor het ministerie van VWS. Het ministerie beslist of de werkwijze landelijk wordt uitgerold.

Vragen?

Heb je vragen over de pilot? Stuur dan een e-mail naar beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl

Eerste ervaringen (december 2022)

De pilot is op 1 oktober 2022 gestart. In december 2022 vroegen we Hanneke Hagenaars (projectleider VobO Erasmus MC) en Inge Jansen (intensivist Maasziekenhuis Pantein) naar de eerste ervaringen.

Projecten en scholing