Hoornvliesdonoren en transplantaties bij COVID-19

Door COVID-19 zijn er een aantal extra veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Zo moeten alle donoren getest worden op COVID-19.

Overledenen die besmet zijn met COVID-19, of voor overlijden voor COVID-19 verdachte symptomen hadden, worden niet aangenomen als donor. Bij uitname van weefsels wordt getest op COVID-19. Alleen bij een negatieve uitslag wordt het weefsel gebruikt voor transplantatie.

Waarom deze veiligheidsmaatregelen?

Weefsels moeten veilig zijn en van goede kwaliteit, daarom wordt de donor altijd gecontroleerd op risicofactoren voor het overdragen van ziekten op de ontvanger. Het is van het grootste belang dat dit risico zo minimaal mogelijk is. Bij de Nederlandse Transplantatie Stichting worden alle controles gedaan die betrekking hebben op ziekten en risico’s bij de donor in het algemeen. Bij de weefselbanken, waar het hoornvlies wordt bewerkt, controleert men de veiligheid en kwaliteit van het donorhoornvlies zelf.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Door de COVID-19-pandemie is het aantal hoornvliesdonoren sterk afgenomen. In nauw overleg met het bestuur van de corneachirurgen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de hoornvliesbanken is bekeken hoeveel beschikbare hoornvliezen ingezet kunnen worden voor acute chirurgie. Door dagelijks afstemmen is het mogelijk gebleken alle spoedoperaties door te kunnen laten gaan. Alle niet-spoedeisende hoornvliestransplantaties zijn uitgesteld.

Testen van donoren

De Nederlandse Transplantatie Stichting beschikt over de mogelijkheid om donoren te testen op COVID-19. Ook is er in de Nederlandse ziekenhuizen weer meer capaciteit om  weefseldonatieprocedures op te starten.

Transplantatiezorg start langzaam op

De NTS verwacht dat het aantal oogweefseldonoren de komende weken geleidelijk toeneemt. De ziekenhuizen plannen vanaf nu weer hoornvliestransplantaties in. Patiënten worden door het ziekenhuis opgeroepen voor een operatie, vaak kort van te voren. Dit komt doordat de beschikbaarheid van hoornvliezen op dit moment onvoorspelbaar is. In nauw overleg met de oogartsen worden de eerste weken die patiënten opgeroepen die een hoornvliestransplantatie nu het hardst nodig hebben. We vragen patiënten voor begrip voor deze situatie.