COVID-19 en orgaandonatie

Op dit moment is er een corona-pandemie, officieel SARS-CoV-2 genoemd. Hieronder gebruiken we het woord corona of coronavirus. Orgaandonatie kan doorgaan binnen de mogelijkheden die er zijn tijdens een epidemie. Dat is nodig voor de patiënten op de wachtlijst. 

Orgaandonatie

Kun je nog wel orgaandonor zijn als je besmet bent met het coronavirus?
Nee, als iemand besmet is kan hij geen donor meer zijn. Dat kan wel als de donor eerder besmet was en beter is geworden. Alle patiënten die misschien donor kunnen zijn en op de intensive care liggen worden nu eerst getest op corona.

Waarom kun je geen donor meer zijn? Er is toch een tekort aan organen voor mensen op de wachtlijst?
Daar zijn twee redenen voor:

  1. De patiënt die het donororgaan ontvangt kan na de transplantatie heel ziek worden als de donor corona had. Dit komt omdat de patiënt na de transplantatie afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt. Er is op dit moment nog niet zoveel bekend over hoe een besmetting met het coronavirus verloopt bij patiënten die deze medicijnen gebruiken.
  2. Speciale operatieteams komen naar het ziekenhuis waar de donor ligt, hier nemen ze in de operatiekamer de organen uit. We willen voorkomen dat deze operatieteams besmet worden en het virus zich ongemerkt verspreidt in andere ziekenhuizen.

Is er wel voldoende plek en personeel op de intensive care voor donoren?
Dat verschilt per ziekenhuis, als het aantal besmettingen stijgt zal er in ziekenhuizen minder capaciteit zijn om een donatieprocedure te starten.

Is het voor familie van de donor nu anders in het ziekenhuis en duurt het donatieproces langer?
Ja, helaas mag er niet meer dan één bezoeker tegelijk per patiënt in het ziekenhuis komen. Dat is nodig om besmetting te voorkomen. Dat betekent voor de familie dat ze één voor één de patiënt mogen bezoeken. Ook familieleden die koorts hebben of hoesten mogen momenteel het ziekenhuis niet in om besmetting van de andere patiënten en het personeel te voorkomen. Dat maakt het heel lastig om goed afscheid te kunnen nemen van een dierbare.

Kan de donor in het ziekenhuis besmet raken nu hier zoveel coronapatiënten liggen?
Ja, dat is een risico. Maar het operatieteam gaat alleen naar een ziekenhuis waar patiënten met corona apart in isolatie liggen.

Moet de familie nu langer wachten nu er getest moet worden op corona?
Ja maar dat verschilt per ziekenhuis. De procedure kan wel tot 48 uur langer duren. Het duurt ook enkele uren voordat een testuitslag bekend is. In sommige ziekenhuizen wordt er meerdere keren per dag op corona getest, in andere ziekenhuizen maar 1 keer per dag.

Is er een kans dat donatie en transplantaties komende weken ook niet door kunnen gaan?
De NTS houdt contact met de donorziekenhuizen om het belang van de beschikbaarheid van organen voor donatie te benadrukken. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het postmortale donatie- en transplantatieprogramma stop wordt gezet.