Terug naar het vorige niveau: Protocol Kind als donor

1. Donorherkenning

1.1. Leeftijdscriteria orgaandonatie

De leeftijdscriteria zijn bij benadering. Zoek altijd na het verkennend gesprek met de ouders eerst contact met het orgaancentrum van de NTS, voor een doorverwijzing met de dienstdoende orgaandonatiecoördinator (ODC), om de mogelijkheden van donatie te verkennen.

Tabel 1. Mogelijkheden orgaandonatie ingedeeld per leeftijdscategorie en DBD- en DCD donatie

Leeftijdscategorie DBD en DCD donatie
Pasgeborene tot 3 mnd
(zwangerschapsduur >37 weken en gewicht >3 kg
DBD: hart, longen
Baby 3 mnd tot 1 jaar DBD: hart, lever, longen
DCD: lever
Kind 1 jaar tot 5 jaar DBD: nieren, hart, lever, longen, dunne darm
DCD: nieren, lever, longen
Kind vanaf 5 jaar DBD: nieren, hart, lever, longen, pancreas (gehele en eilandjes, gewicht > 20 kg), dunne darm
DCD: nieren, lever, longen, pancreas (gehele en eilandjes, gewicht > 20 kg), hart (gewicht > 50 kg)

Bekijk de algemene contra-indicaties, relatieve contra-indicaties en orgaanspecifieke contra-indicaties volgens het Modelprocol.

1.2. Leeftijdscriteria weefseldonatie

Controleren mogelijkheden voor weefseldonatie op basis van leeftijd en gewicht.

Tabel 2. Mogelijkheden weefseldonatie ingedeeld per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie Weefsels
Pasgeborene tot 2 jaar (gewicht > 3000 gram) Hartkleppen
Kind 2 tot 17 jaar Hartkleppen, oogweefsel
Vanaf 17 jaar Hartkleppen, oogweefsel, bot, kraakbeen en peesweefsel.

Bekijk de algemene contra-indicaties op basis van  reeds gestelde diagnoses en weefselspecifieke contra-indicaties volgens het Modelprotocol.