Terug naar het vorige niveau: Protocol Kind als donor

2. Donorregister

De Wet op Orgaan Donatie is ook rechtsgeldig voor kinderen (Hoofdstuk 3,§1, artikel 9, artikel 11 lid 5,6,7 en artikel 12). Kinderen kunnen zich registreren in het Donorregister vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een kind tot de leeftijd van 16 jaar zich met toestemming (Ja, ik wil donor worden) heeft geregistreerd, mogen de ouders deze toestemming teniet doen. Een bezwaar (Nee, ik wil geen donor worden) kan niet door ouders worden overruled. Het is altijd noodzakelijk het Donorregister te raadplegen bij een potentiële donor vanaf 12 jaar. Wilsbekwame kinderen vanaf 12 jaar hebben de mogelijkheid zich te registreren in het Donorregister. Raadpleeg het Modelprotocol voor verdere handelingen.

Was het kind (vanaf 12 jaar) tijdens (een deel van) zijn leven wilsonbekwaam, ga dan na of de registratie in het Donorregister geldig is. Vraag bij het raadplegen van het Donorregister na wanneer en door wie de registratie is gedaan. Raadpleeg het Modelprotocol voor informatie over wilsonbekwaamheid.