Terug naar het vorige niveau: Protocol Kind als donor

9. Nazorg voor ouders en informatievertrekking

Alle ouders van een overleden kind krijgen een nagesprek met het medisch team van de Kinder IC aangeboden. Dit is meestal zes weken na het overlijden. Het gesprek vindt zoals gebruikelijk plaats op de afdeling Kinder IC. Tijdens dit gesprek kan, als ouders hier behoefte aan hebben, ook het donatieproces worden besproken. Een terugkoppeling over de resultaten van de orgaantransplantatie(s) wordt door de ODC gegeven. Als ouders dat willen, neemt de ODC zes weken na het overlijden contact op met ze. Eventueel kan de betrokken ODC ook bij het nagesprek uitgenodigd worden. Er zijn voor nabestaanden verschillende vormen van nazorg beschikbaar vanuit de ODC.