Ga naar de inhoud

Donorweek 2017: aandacht voor orgaan- en weefseldonatie

Vandaag is de Donorweek weer van start gegaan. In deze week delen mensen hun persoonlijke verhaal: ontvangers van een orgaan of weefsel en nabestaanden van donoren. Zij leggen uit hoe belangrijk het is om na te denken over orgaan- en weefseldonatie. En hierover het gesprek aan te gaan met je familie en vrienden: wel of niet doneren na je overlijden?

‘Het is al moeilijk genoeg om afscheid te nemen van een dierbare. Dat is echt een heel slecht moment om na te moeten denken over het doneren van organen en weefsels’, vertelt een nabestaande van een donor.

Wachtlijst

Veel mensen besluiten op dat moment om niet te doneren. Terwijl de overledene dit misschien wel had gewild. Daardoor kunnen organen en weefsels verloren gaan voor patiënten die op de wachtlijst staan. En dat zijn er heel veel. Op dit moment wachten ruim 1100 mensen op een orgaan of weefsel. En voor sommigen komt het orgaan te laat; ieder jaar overlijden zo’n 130 tot 150 patiënten die op de wachtlijst staan.

Informeren

Op middelbare scholen en in het mbo worden 135 gastlessen geven door mensen die een orgaan hebben ontvangen of nabestaande van een donor zijn. Veel ziekenhuizen organiseren activiteiten en hebben bijvoorbeeld stands in hun ontvangsthal. Ook  gemeenten besteden aandacht aan de Donorweek.

DonorDialoog

Op 10 oktober is in Den Haag de aftrap van de DonorDialoog.Tijdens de DonorDialoog krijgen Nederlanders met een niet-westerse achtergrond voorlichting over orgaandonatie van zogeheten peers (mensen uit hun eigen groep die daarvoor zijn opgeleid). Den Haag is naast Rotterdam de tweede grote stad waar de DonorDialoog plaatsvindt.